Disclaimer

Wanneer je een account aanmaakt, worden er persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd.
Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt, worden de gegevens verwerkt voor het afhandelen van uw bestelling.
VeganOnly gaat zorvuldig om met je privacy gegevens, deze worden niet gedeeld met derden.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

De op deze website getoonde informatie wordt door VeganOnly met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

©VeganOnly